Ze verdienen een toekomst

Werkloosheid, armoede en een uitzichtloos bestaan. Voor veel mensen in Bosnië is dat de dagelijkse realiteit. De oorlog die het land verscheurde is al weer twintig jaar geleden, maar de wederopbouw verloopt moeizaam. De regio is een van de armste gebieden van Europa. Voor de kinderen die opgroeien met werkloze ouders, zonder toegang tot onderwijs, ziet de toekomst er somber uit.

Zijn we de mensen in Bosnië vergeten?

Zo lijkt het. Na de eerste noodhulp kijkt Europa nu de andere kant op. Wij niet! Wij vinden dat de mensen in Bosnië een toekomst verdienen. Met Stichting Opbouwwerk Bosnië helpen we mee het land weer op te bouwen. Scholing is ons speerpunt: een goede opleiding is de beste weg uit de armoede. Scholing geeft perspectief, het motiveert en verbindt, maar bovenal maakt het mensen weer zelfredzaam.

Situatie ter plekke

kaart Bosnie

Stichting Opbouwwerk Bosnië is actief in de regio Banja Luka, in het noorden van Bosnië. Het gebied kent de hoogste werkloosheid van Europa.

Meer

Weer naar school

scholing

Onbegaanbare wegen of geen geld voor de bus. Voor jongeren op het platteland is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Maar met een internaat kan het wel.

Meer

Help mee

doneer

Een eenmalige gift of een vaste donatie, elke bijdrage is van harte welkom. Uw gift wordt goed besteed en iedere euro gaat naar Bosnië.

Meer

Onze aanpak

Stichting Opbouwwerk Bosnië werkt samen met een lokale hulporganisatie, die goed weet waar behoefte aan is. Dat kan eten zijn, medicijnen, brandhout of geld om een lekkend dak te repareren. Er is direct contact met een internaat, een school en een bejaardentehuis. Wij bieden de instellingen financiële steun en helpen met het onderhoud van de gebouwen.

Meer

Ons team

Het bestuur van Stichting Opbouwwerk Bosnië bestaat uit Erik Sengers, Anja Cavalini en Cor Mulder. Geraakt door de beelden en verhalen van de verwoestende oorlog in de jaren 90, besloten we ons in te zetten voor Bosnië. Doordat wij al jaren hulp verlenen in Banja Luka kennen we het gebied en de mensen goed en weten we de hulp daar te brengen waar zij het hardste nodig is.

Meer